July 2014

Хяналтын тухай хуулийн төслийг УИХ-ын чуулганаар хэлэлцүүлэхээр шийдвэрлэсэнтэй холбогдуулан иргэд, бизнэс эрхлэгч та бүхэн саналаа өгнө үү. Саналыг 2014 оны 08 сарын 08-ны дотор нээлттэй утас 70452524, 18001500 болонuvs.inspection@yahoo.com хаягаар мөн М

Хяналтын тухай хуулийн төслийг УИХ-ын чуулганаар хэлэлцүүлэхээр шийдвэрлэсэнтэй холбогдуулан иргэд, бизнэс эрхлэгч та бүхэн саналаа өгнө үү. Саналыг 2014 оны 08 сарын 08-ны дотор нээлттэй утас 70452524, 18001500 болонuvs.inspection@yahoo.com хаягаар мөн Мэргэжлийн хяналтын байгууллага дээр амаар болон бичгээр ирүүлнэ үү.

 

 

Төсөл

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2014 оны ... дугаар сарын ...-ны өдөр

Улаанбаатар хот

ХЯНАЛТЫН ТУХАЙ