МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗРААС НИЙТИЙН ХООЛНЫ ҮЙЛДВЭРЛЭГЧ НАРТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ