Нээлттэй ажлын байрны зар

Мэргэжлийн өндөр ур чадвартай ажилтанг ТАЗөвлөлд захиалга өгч сонгон шалгаруулж авна