Төсөв санхүү

2014 tosov

Төсөв санхүүгийн байдал, техник хэрэгслэлийн хангамж: 2007 - 2011 он

Хөрөнгө оруулалт

2007 онд

 • компьютер -3
 • канон - 1
 • принтер - 3

2008 онд

 • компьютер - 9
 • Дижитал фото  аппарат - 7
 • Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналтын байцаагчид  4 төрлийн багаж
 • Барилга техникийн хяналтын байцаагчид

2009 онд

 • “Ирвэс”- 1 шуурхай  баг МХГ-т шилжсэнээр радио холбоо барих төхөөрөмж бүхий 46000  км явсан УАЗ 469 автомашинтай болсон
 • Компьютер – 14, принтер 2, канон 2, дижитал аппарат 1, жижиг цахилгаан үүсгүүр 1 зэрэг тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл шинээр авсан.
 • 499,4 сая төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий стандартын  конторын байр шинээр  ашиглалтад орсон.
 • Нийт 548,1 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдсэн.

2010 онд

 • Авто зогсоол байгуулсан
 • Ширээ сандал, дижитал аппарат 
 • Зөөврийн компьютер, принтер зэргийг шинээр авч  нийтдээ 25531,5 мянган төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдсэн.

2011 онд

 • Хими нян судлалын лаборатори байгуулагдсан
 • Суудлын автомашин авсан
 • Ширээ сандал, техник хэрэгсэл
 • Компьютер, канон, принтер
 • Нийт 75,0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдсэн 

Хүснэгтээр харуулбал

Он үндсэн хөрөнгө Эргэл тийн хөрөнгө Батлагдсан төсөв Автомашин , техник хэрэгсэл  [ өссөн дүнгээр]
УАЗ-469 Компьютер принтер Канон Видео камер фото аппарат
2001 9750,0 586,0 39325,2 1 2 1    
2002 21004,7 877,4 40720,9 1 3 1    
2003 44041,5 489,1 39325,2 1 7 3 1  
2004 88724,4 1198,4 77238,2 2 8 3 1  
2005 50862,3 1578,3 82060,2 2 24 5 1 1
2006 52407,3 2547,2 112055,7 2 25 4 1 1
2007 75459,3 7134,1 173214,2 3 28 7 2 2
2008 3702079 19840,3 313449,7 3 37 12 3 36
2009 599638,4 22716,5 287669,9 4 51 12 3 37
2010 591778,4 39734,1 356810,3 3 63 14 5 40
2011 743297.8 29934.6 430834.8 4 64 14 10

41