Өрхийн амьжиргааны түвшин тогтоох судалгаа Увс аймагт амжилттай хэрэгжиж байна