Үсчин, гоо сайханы сургалт зохион байгуулав. Улсын байцаагч Ц. Отгонжаргал