УВС АЙМГИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН АЖИЛЧИД ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ҮЗЛЭГТ ХАМРАГДАЖ БАЙНА