Урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийгдэж байна.

МХЕГ-ын Даргын баталсан 01/16 тоот удирдамжийн хүрээнд Түргэн сумын 320 хүүхдийн хичээлийн байр, соёлын төв, Сагил сумын ЗДТГ, Давст сумын соёлын төвийн барилга угсралтын ажилд урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийж илэрсэн алдаа дутагдлыг газар дээр нь арилгуулан үүрэг даалгавар өгч ажиллав.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ