Урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийв.

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын Даргын баталсан 01/16 тоот удирдамжийн хүрээнд Давст сумын соёлын төвийн барилга угсралтын ажлыг гүйцэтггэж байгаа Кунгсхолм MGL ХХК-д урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийж алдаа дутагдлыг арилгуулав.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ