МХЕГ-ын Даргын баталсан 01/58, 01/87, 01/150 тоот удирдамжийн хүрээнд хяналт шалгалт хийж байна.

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын Даргын баталсан 01/87, 01/150, 01/58 тоот урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтын удирдамжийн хүрээнд МХГ-ын Барилгын техникийн, Эрчим хүчний, аймгийн Онцгой байдлын газрын галын аюулгүй байдлын хяналтын улсын байцаагч нар Шинэ-Улаангом худалдааны төв, ихнуургом зах, нэгдсэн эмнэлэг, нисэх буудал, авто тээврийн төв,  Ойрад хөгжимт жүжгийн театр, Биеийн тамир спортын газар, үйлчилгээний олон нийтийн барилга байгууламжийн аюулгүй байдал, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан стандарт шаардлагыг хэрхэн хангаж байгаад хяналт шалгалт хийж 3 албан шаардлага, 1 дүгнэлт, зөвлөмжийг хүргүүлэн ажиллав.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ