ЗООГИЙН ГАЗРУУДАД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙЛЭЭ

2019 оны 12 сарын 7 500

Аймгийн МХГ-аас шинэ жилийн хүлээн авалт хийдэг зоогийн газруудад хяналт шалгалт хийлээ. Хоолны газруудын ариун цэвэр, эрүүл ахуйг үнэлэх эрүүлзүйн арчдас шинжилгээг авч, эрүүл мэндийн үзлэгийн хамрагдалт, технологийн картын мөрдөлт, түүхий эдийн гарал үүсэл, дотоод хяналтын бүртгэл хөтлөлтүүдтэй холбоотой зөрчлүүдийг арилгууллаа. 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ