Гүйцэтгэлийн хяналт шалгалт хийлээ.

2019 оны 11 сарын 25 96

Хяналт шалгалтын явцад илэрсэн зөрчлийг арилгасан эсэхэд гүйцэтгэлийн хяналт шалгалтыг Эй Эл Жи Ти ХХК-ийн төмрийн хүдрийн уурхай, Хотгор ХХК-ийн нүүрсний уурхай, ЭрчимБаян-Өлгий Хк-ийн нүүрсний уурхайнуудад хийж ажиллалаа....
Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашиглагч аж ахуйн нэгжүүдэд төлөвлөгөөт шалгалт хийлээ.

2019 оны 9 сарын 23 134

Мэргэжлийн хяналтын газрын 2019 оны үйл ажиллагааны нэгдсэн төлөвлөгөөний дагуу Увс аймгийн Түргэн сумын нутаг дэвсгэрт түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлох тусгай зөвшөөрөл бүхий Тоосгон уул ХХК-нд төлөвлөгөөт шалгалт хийлээ....
Гүйцэтгэлийн хяналт хийлээ

2019 оны 9 сарын 18 145

Улаангом суманд хийгдэж буй бүтээн байгуулалтын ажлын хүрээнд авто замын чиглэлээр гүйцэтгэлийн болон төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийлээ....
Урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийлээ.

2019 оны 9 сарын 17 179

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын 2019 оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу аймгийн зүүн сумдын нутаг дэвсгэрт ашигт малтмал, түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлогч иргэн, аж ахуйн нэгжүүдэд урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийж ажиллалаа....
Улаан уулын хиргисүүр

2019 оны 9 сарын 17 170

Улаан уулын хиргисүүр...
Урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтыг хийлээ.

2019 оны 9 сарын 16 116

Инженерийн шугам сүлжээ, худаг тагны бүрэн бүтэн байдалд урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтыг хийлээ....
Байгууллан санхүүгийн тайлан

2019 оны 9 сарын 16 214

Байгууллан санхүүгийн тайлан...
Салбарын сургалт хийлээ.

2019 оны 9 сарын 16 96

Увс аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа эрхэлж буй аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдэд өргөх механизмын хяналтын чиглэлээр салбарын сургалт зохион байгууллаа. ...
Сургалт зохион байгууллаа.

2019 оны 9 сарын 16 81

Увс аймгийн эм хангамжийн салбарын 20 гаруй аж ахуйн нэгжийн 25 ажилтнуудыг хамруулан цахилгааны аюулгүй байдлыг хангуулах, эрчим хүчний хэмнэлтийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх сургалт зохион байгуулж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өглөө....
Өргөх механизмийн баталгаажуулалт хийлээ.

2019 оны 9 сарын 16 93

МХЕГ-ын ерөнхий төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Увс аймагт үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа өргөх механизмуудад баталгаажуулалт хийлээ....

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ