Гүйцэтгэлийн хяналт шалгалт хийлээ.

2019 оны 7 сарын 4 86

МХЕГ-ын даргын баталсан 01/26 тоот удирдамжийн хүрээнд илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулахаар хүргүүлсэн улсын байцаагчийн хугацаатай албан шаардлагын биелэлтийг 2019 оны 07 дугаар сарын 02-ны өдөр "Жамц Давс" ХХК-ийн ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл бүхий талбайд Давс сумын ?...
ЭЕШ

2019 оны 6 сарын 21 35

Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын тухай...
Төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийлээ.

2019 оны 6 сарын 14 47

2019 оны 06 сарын 12-ны өдөр Рашаант бургастай ХХК-ийн хүнсний худалдааны газарт төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийлээ. ...
Телевизийн дуу, дүрсний дохионы хэмжилт.

2019 оны 6 сарын 14 23

Хэмжилт хийлээ....
Эрчим хүчний салбарын байгууллагуудад зөвлөмж хүргүүлэв.

2018 оны 5 сарын 2 46

Эрчим хүч үйлдвэрлэх, дамжуулах, түгээх чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа 20 аж ахуйн нэгжүүдэд "Эрчим хүчний тоног төхөөрөмжийн техник ашиглалт, аюулгүй байдлыг хангуулах" тухай зөвлөмжийг хүргүүллээ....
Улсын байцаагчийн зөвлөмж хүргүүлэв.

2018 оны 5 сарын 2 42

Сумдын нэгдсэн халаалтын үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа 16 аж ахуйн нэгжүүд, шинээр төвлөрсөн халаалтын зуух, шугам сүлжээний барилга угсралтын үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа 2 аж ахуйн нэгжүүдэд илэрсэн зөрчлийг арилгуулах, дотоод хяналтын системийг боловсронгуй болгон хэрэг?...
Улсын байцаагчийн зөвлөмж хүргүүлэв.

2018 оны 5 сарын 2 63

Байгаль орчны салбарын үйл ажиллагаа идэвхижиж байгаатай холбогдуулан байгаль орчин, газрын харилцааны чиглэлээр газар эзэмшигч, ашиглагч, өмчлөгч иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад газрыг зохистой ашиглах, хамгаалах, хөрсний бохирдлоос урьдчилан сэргийлэх талаар зө?...
Сургалтад оролцлоо

2018 оны 5 сарын 1 38

"Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын сургалтын орчны стандартыг хэрэгжүүлэх арга зам" сэдэвт сургалт...
Увс аймгийн МХГ-аас үзүүлэх сургууль зохион байгууллаа.

2018 оны 4 сарын 30 36

Увс аймгийн МХГ-аас сумдын нэгдсэн халаалтын үйл ажиллагаа эрхэлдэг 16 аж ахуйн нэгжүүдэд хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, эрчим хүч, хэмжил зүйн хяналтын чиглэлээр Сагил сумын нэгдсэн халаалтын "Мөнхжин өргөө" ХХК-ийн халаалтын зууханд үзүүлэх сургалтыг зохион байгууллаа.Ту?...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ