Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашиглагч аж ахуйн нэгжүүдэд төлөвлөгөөт шалгалт хийлээ.

2019 оны 9 сарын 23 31

Мэргэжлийн хяналтын газрын 2019 оны үйл ажиллагааны нэгдсэн төлөвлөгөөний дагуу Увс аймгийн Түргэн сумын нутаг дэвсгэрт түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлох тусгай зөвшөөрөл бүхий Тоосгон уул ХХК-нд төлөвлөгөөт шалгалт хийлээ....
Гүйцэтгэлийн хяналт хийлээ

2019 оны 9 сарын 18 36

Улаангом суманд хийгдэж буй бүтээн байгуулалтын ажлын хүрээнд авто замын чиглэлээр гүйцэтгэлийн болон төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийлээ....
Урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийлээ.

2019 оны 9 сарын 17 55

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын 2019 оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу аймгийн зүүн сумдын нутаг дэвсгэрт ашигт малтмал, түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлогч иргэн, аж ахуйн нэгжүүдэд урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийж ажиллалаа....
Улаан уулын хиргисүүр

2019 оны 9 сарын 17 32

Улаан уулын хиргисүүр...
Урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтыг хийлээ.

2019 оны 9 сарын 16 26

Инженерийн шугам сүлжээ, худаг тагны бүрэн бүтэн байдалд урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтыг хийлээ....
Байгууллан санхүүгийн тайлан

2019 оны 9 сарын 16 29

Байгууллан санхүүгийн тайлан...
Салбарын сургалт хийлээ.

2019 оны 9 сарын 16 31

Увс аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа эрхэлж буй аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдэд өргөх механизмын хяналтын чиглэлээр салбарын сургалт зохион байгууллаа. ...
Сургалт зохион байгууллаа.

2019 оны 9 сарын 16 18

Увс аймгийн эм хангамжийн салбарын 20 гаруй аж ахуйн нэгжийн 25 ажилтнуудыг хамруулан цахилгааны аюулгүй байдлыг хангуулах, эрчим хүчний хэмнэлтийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх сургалт зохион байгуулж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өглөө....
Өргөх механизмийн баталгаажуулалт хийлээ.

2019 оны 9 сарын 16 26

МХЕГ-ын ерөнхий төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Увс аймагт үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа өргөх механизмуудад баталгаажуулалт хийлээ....
Гүйцэтгэлийн хяналт хийлээ

2019 оны 9 сарын 16 29

Гүйцэтгэлийн болон урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийлээ....

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ