МТ Чингэлтэй ХХК-ий Увс аймаг дахь салбарт төлөвлөгөөт болон гүйцэтгэлийн хяналт шалгалт хийлээ.

2019 оны 9 сарын 24 1144

МТ Чингэлтэй ХХК-ийн Увс салбарт байгаль орчин, газрын тосны бүтээгдэхүүн, хэмжилзүй, газрын чиглэлээр төлөвлөгөөт болон гүйцэтгэлийн хяналт хийсэн бөгөөд улсын ахлах байцаагчаас ирүүлсэн зөвлөмжийн хэрэгжилтийг шалгалаа.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ