Төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалт хийв.

Өмнөговь сумын Ерөнхий боловсролын сургуулиас ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу 320 хүүхдийн хичээлийн байр, 100, 150 хүүхдийн дотуур байрны барилгын ашиглалтын байдалд төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалт хийж илэрсэн алдаа дутагдлыг арилгуулахаар дүгнэлт гаргаж холбогдох байгууллагуудад хүргүүлэв.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ