Хяналт шалгалтын явцын мэдээ

2019 оны 12 сарын 18 513

Шинэ жилийн баярын өмнөх урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтыг 37 хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхлэгчийг хамруулан хийж 71 зөрчил илрүүлэн 42 хувийг нь арилгуулж ажиллаа.

Шалгалтаар шошгын зөрчилтэй 105ш, 12 кг бүтээгдэхүүнийг буцаан татуулж,  чанарын шаардлага хангаагүй хэрэглэх хүчинтэй хугацаа дууссан 36 нэрийн 103л, 238 ширхэг, 869000 төгрөгийн барааг хураан шийдвэрлүүлэхээр улаангом сумын орон тооны бус зөвлөлд шилжүүлж учирч болох эрсдэлээс сэргийллээ.

Хяналт шалгалтын талаарх мэдээлэл, иргэдэд зөвлөгөө зөвлөмж өгөх зорилгоор орон нутгийн телевизэд 5 удаа, сошиал сувгаар 9 удаа мэдээ, мэдээлэл бэлтгэж явууллаа.  Хяналт шалгалт үргэлжилж байна.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ