Өвөлжилтийн бэлтгэл ажил шалгав.

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын 01/55 тоот удирдамжийн хүрээнд аймгийн дулааны станцуудад гүйцэтгэлийн хяналт шалгалт хийж, өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангуулав.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ