Урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийгдэж байна.

Улаангом сумын 11, 4, 7, 5 дугаар багуудын дулааны гадна шугам сүлжээний угсралтын ажид МХЕГ-ын Даргын баталсан 01/16, 01/40 тоот удирдамжийн хүрээнд Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, Нийгмийн хамгаалал, Эрчим хүч, Барилгын техникийн хяналтын чиглэлээр урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтыг хийж байна.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ