Шилэн данс

ШИЛЭН ДАНС

МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

Санхүүгийн тайлан-2019 Мэргэжлийн хяналтын газрын санхүүгийн үйл ажиллагааны талаар 2019.07.16 Улаангом. Мэргэжлийн хяналтын газрын нягтлан бодогч нь Төрийн албаны тухай хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль,Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, Тө?...
2016 он 2016 он...
Экспортын гэрчилгээ олгосон судалгаа Экспортын гэрчилгээ олгосон судалгаа...
Импортын мэдэгдэл олгосон судалгаа ОЛГОСОН ИМПОРТЫН МЭДЭГДЛИЙН СУДАЛГАА (Ургамал, ургамлын гаралтай бүтээгдэхүүн) № Хүсэлт гаргасан аж ахуй нэгжийн нэр Олгосон мэдэгдлийн дугаар Импортлосон бүтээгдэхүүний нэр Мэдэгдлийн үнийн дүн /₮/ Олгосон огноо 1 Классик вүүдэн ХХК 280001 Мод, модон бэлдэц 5000 01/05 2 Атар ө...
Ургамал, Ургамлын гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүнд ургамлын эрүүл ахуйн гэрчилгээ хүссэн аж ахуй нэгж, олгосон гэрчилгээний судалгаа Ургамал, Ургамлын гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүнд ургамлын эрүүл ахуйн гэрчилгээ хүссэн аж ахуй нэгж, олгосон гэрчилгээний судалгаа...
Ургамал,Ургамлын гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүнд импортын мэдэгдэл хүссэн аж ахуй нэгж, олгосон мэдэгдлийн судалгаа Ургамал,Ургамлын гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүнд импортын мэдэгдэл хүссэн аж ахуй нэгж, олгосон мэдэгдлийн судалгаа...
2015 ОНЫ ТӨСӨВ 2015 ОНЫ ТӨСӨВ...
Худалдан авалт Худалдан авалт...
Ажилтнуудын нэрс Ажилтнуудын нэрс...
Төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ Төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ