Тусгаарлах байранд хяналт хийлээ

2020 оны 3 сарын 26 532

Аймгийн мэргэжлийн хяналтын газраас ОХУ-ын Тыва улс Кызыл хотоос ирсэн ажиглалтын байранд байгаа 58 иргэний хоол, хүнсний аюулгүй байдалд БАЙНГЫН ХЯНАЛТ ТАВИН АЖИЛЛАЖ БАЙНА.

Тусгаарлалтанд байгаа иргэд хоол, хүнсний чанар болон үйлчилгээнд сэтгэл ханамжтай байна.

Хоол, хүнсний бүтээгдэхүүнээс дээж авч, лабораторийн шинжилгээнд хамруулан байнгын хяналт тавин ажиллаж , МХЕГ-аас ирүүлсэн 3 чиглэлээр, 29 заалт бүхий зөвлөмж хүргүүлэн ажиллалаа

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ