Сумдад хяналт шалгалт хийлээ.

2019 оны 9 сарын 17 160

Цагаанхайрхан, Баруунтуруун, Зүүнхангай, Өндөрхангай сумдад  Монгол улсын Ойн тухай, Амьтны тухай, Ургамлын тухай хууль тогтоомж болон эдгээртэй нийцүүлэн гаргасан дүрэм журам, стандартын хэрэгжилтэнд урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийлээ. Шалгалтын хүрээнд тус сумдын удирдлага, байгаль хамгаалагч, байгаль орчны хяналтын улсын байцаагчдад мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч, шалгалтад хамрагдсан иргэн, аж ахуй нэгжид хууль эрх зүйн заавар зөвлөмж өгч зөрчил үйлдэхээс урьдчилан сэргийлэх ажил хийлээ.

Шалгалтын хүрээнд түүхийг хориглосон хуш модны самар худалдаж авсан зөрчил илэрсэн бөгөөд дээрх зөрчилд зөрчлийн хэрэг бүртгэлийн ажиллагаа явагдаж байна.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ