Увс аймгийн МХГ-аас үзүүлэх сургууль зохион байгууллаа.

2018 оны 4 сарын 30 149

Увс аймгийн МХГ-аас сумдын нэгдсэн халаалтын үйл ажиллагаа эрхэлдэг 16 аж ахуйн нэгжүүдэд хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, эрчим хүч, хэмжил зүйн хяналтын чиглэлээр Сагил сумын нэгдсэн халаалтын "Мөнхжин өргөө" ХХК-ийн халаалтын зууханд үзүүлэх сургалтыг зохион байгууллаа.Тус сургалтанд аймгийн Эрчим хүчний зохицуулах зөвлөл, хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн салбар зөвлөл болон Сагил сумын ЗДТГ-тай хамтран амжилттай зохион байгууллаа.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ