Сургалтад оролцлоо

2018 оны 5 сарын 1 125

 БСШУС-ын яамны Сургуулийн өмнөх боловсролын бодлогын газраас "Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын сургалтын орчны стандартыг хэрэгжүүлэх арга зам" сэдэвт сургалтыг 2018 оны 04 сарын 27-29-ны өдрүүдэд Ховд аймагт зохион байгуулагдлаа.  Уг сургалтанд Увс, Ховд, Баян-Өлгий, Завхан, Говь-Алтай аймгийн МХГ-ын Боловсрол, соёлын хяналтын улсын байцаагч, БСУГ-ын СӨБ харицсан мэргэжилтэн, цэцэрлэгийн эрхлэгч, арга зүйч нар хамрагдлаа. 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ