Эрчим хүчний салбарын байгууллагуудад зөвлөмж хүргүүлэв.

2018 оны 5 сарын 2 45

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ