ЭЕШ

2019 оны 6 сарын 21 248

2019 оны Элсэлтийн ерөнхий шалгалт амжилттай зохион байгуулагдлаа. Энэ шалгалтад давхардсан тоогоор 2514 орохоос 2408  нь буюу 95.8% шалгалтаа өгсөн. Ерөнхий шалгалтад 3 ахлагч, 9 зохион байгуулагч, 34 хянагч багш ажилласан. Энэ удаа шууд засалт хийж, дүн мэдээг тэр даруйд нь гаргаж байгаагаараа өмнөх жилүүдээс онцлог байлаа.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ