Барилгыг хүлээн авах улсын комиссд ажиллалаа.

2019 оны 9 сарын 16 116

Улаангом сумын 2-р багийн нутаг дэвсгэрт байрлах 150 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгыг ашиглалтад хүлээн авах улсын комиссын бүрэлдэхүүнд орж ажиллалаа. Тухайн цэцэрлэгийн барилгын гаднах холбоо дохиоллын угсралтын ажил дутуу хийгдсэн байсан тул улсын комиссын хурлын протоколд тусгуулан хугацаатай үүрэг даалгавар өгч биелэлтийг хангуулан ажиллаж байна.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ