Өргөх механизмийн баталгаажуулалт хийлээ.

2019 оны 9 сарын 16 117

МХЕГ-ын ерөнхий төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Увс аймагт үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа өргөх механизмуудад баталгаажуулалтыг тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж байгууллагаар хйилгэлээ.

Баталгаажуулалтад 15 аж ахуйн нэгж байгууллагын 20 нэгж бүхий өргөх механизмууд хамрагдлаа.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ