Сургалт зохион байгууллаа.

2019 оны 9 сарын 16 47

Увс аймгийн эм хангамжийн салбарын 20 гаруй аж ахуйн нэгжийн 25 ажилтнуудыг хамруулан цахилгааны аюулгүй байдлыг хангуулах, эрчим хүчний хэмнэлтийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх сургалт зохион байгуулж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өглөө.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ