Салбарын сургалт хийлээ.

2019 оны 9 сарын 16 121

Увс аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа эрхэлж буй аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдэд өргөх механизмын хяналтын чиглэлээр салбарын сургалт зохион байгууллаа. Сургалтанд 15 аж нэгж байгууллагын 40 гаруй инженер техникийн ажилтнууд хамрагдлаа.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ