Улаан уулын хиргисүүр

2019 оны 9 сарын 17 169

Улаан уулын рашаан замын траст орсон аймгийн хамгаалалттай түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгал болох хиргисүүрүүдийн байршлыг  улсын байцаагч С.Мэндбаяр, Д.Сэнгэжав нартай хамтран хэмжиж, Улаанбаатар их сургуулийн түүх, археологийн тэнхимд явуулж, "Дүүрэн шим" ХХК-д мэргэжил аргазүйн зөвлөгөө өгч ажиллалаа.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ