Төрийн үйлчилгээ, захидал харилцааны асуудал хариуцсан албан хаагчийн овог, нэр, албан тушаал, хариуцсан ажил, ажиллах журам, харилцах утас, иргэдийг хүлээн авч уулзах цагийн хуваарь

Овог, нэр

Албан тушаал

Харилцах утас

Ажиллах цагийн хуваарь

 


1

Т.Ганжаргал

МХЕГ-ын өргөдөл гомдол, албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан мэргэжилтэн

 


264786

1800-1286

Даваа-Баасан гаригт

08.00-17.00

Цайны цаг

12.00-13.00

     

ХАРИУЦАХ ГАЗРЫН НЭР

ХУВААРЬТ САР

1

Дэд бүтцийн хяналтын газар

3 дугаар сар

2

Цөмийн болон цацрагийн хяналтын газар

4 дүгээр сар

3

Хүнс, хөдөө аж ахуйн хяналтын газар

5 дугаар сар

4

Байгаль орчин, геологи уул уурхайн хяналтын газар

6 дугаар сар

5

Эрүүл мэнд, боловсрол, соёлын хяналтын газар

7 дугаар сар

6

Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын хяналтын газар

8 дугаар сар

7

Хил, хорио цээрийн хяналтын газар

9 дүгээр сар

8

Дэд бүтцийн хяналтын газар

10 дугаар сар

9

Цөмийн болон цацрагийн хяналтын газар

11 дүгээр сар

10

Хүнс, хөдөө аж ахуйн хяналтын газар

12 дугаар сар

Зөвлөгөө мэдээллийн төвийн ажиллах  журам ТАТАН АВАХ....

 

МХЕГ-ААС ИРГЭД, АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГАД

ҮЗҮҮЛЖ БУЙ ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

 

 

 

БНХАУ-Д МАХ МАХАН БҮТЭЭГДЭХҮҮН ЭКСПОРТЛОХ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДҮҮЛЭГ

 

Хил, хорио цээрийн хяналтанд орохдоо бүрдүүлэх баримт бичиг.

 

               

 

              1. ЭКСПОРТЫН ГЭРЧИЛГЭЭ ХҮСЭХЭД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ

 

                         1. Мал, амьтан, ургамал, түүхий эд экспортлоход 

 

                         2. Хувийн хэрэгцээний зориулалтын мах гаргахад

 

                         3. Нохой, муур хилээр авч гарахад 

 

              2. ИМПОРТЫН МЭДЭГДЭЛ ХҮСЭХЭД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ

 

                         6. Ариутгалын бодис импортлох үед бүрдүүлэх баримт бичиг

 

                         7. Барилгын материал импортлох үед бүрдүүлэх баримт бичиг

 

                         8. Бүх төрлийн шатахуун импортлох үед бүрдүүлэх баримт бичиг

 

                         9. Химийн бордоо импортлох үед бүрдүүлэх баримт бичиг

 

                        10. Химийн хорт болон аюултай бодим импортлох үед бүрдүүлэх баримт бичиг

 

                        11. Тэсэрч дэлбэрэх бодис импортлох үед бүрдүүлэх баримт бичиг

 

              3. ДАМЖУУЛАН ТЭЭВЭРЛЭХ МЭДЭГДЭЛ ХҮСЭХЭД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ

 

Дэд бүтцийн хяналтанд ороход бүрдүүлэх баримт бичиг.

 

                1. Барилгын өргүүр, сагстай өргөгч, манипулятортой краныг улсын бүртгэлд бүртгүүлж, ашиглахад

 

                2. Зуух, даралтат сав, шугам хоолойг ашиглах зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэн материал

 

                3. Зуух, даралтат сав, шугам хоолойн угсралтын үед хийгдэх гагнуурын ажилд бүрдүүлэх материал

 

                4. Краныг бүртгүүлж, ашиглах зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх материал

 

                5. Лифт, урсдаг шат, уулын ган татлагат замыг улсын бүртгэлд бүртгүүлж, ашиглах зөвшөөрөл авахад 

 

Цацрагийн үүсгүүртэй холбоотой үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүсэхэд бүрдүүлэх баримт бичиг.

 

                1. Каротажийн багаж ашиглах зөвшөөрөл хүсэх өргөдөл

 

                2. Мал эмнэлгийн рентген аппарат ажиллуулах зөвшөөрөх хүсэх өргөдөл

 

                3. Рентген аппарат ашиглах зөвшөөрөл хүсэх өргөдөл

 

                4. Рентген флюоресценцийн шинжилгээний тоног төхөөрөмж ашиглах зөвшөөрөл хүсэх өргөдөл

 

                5. Рентген хяналтын тоног төхөөрөмж импортлох зөвшөөрөл хүсэх өргөдөл

 

                6. Рентген шинжилгээний тоног төхөөрөмж ашиглах зөвшөөрөл хүсэх өргөдөл

 

                7. Туяа эмчилгээний үүсгүүрийн ашиглах зөвшөөрөл хүсэх өргөдөл

 

                8. Үйлдвэрийн рентген радиографийн үүсгүүр ашиглах зөвшөөрөл хүсэх өргөдөл

 

                9. Цацрагийн үүсгүүр импортлох зөвшөөрөл хүсэх өргөдөл

 

               10. Цөмийн онош зүйн үүсгүүрийн ашиглах зөвшөөрөл хүсэх өргөдөл

 

               11. Цөмийн хэмжүүр ашиглах зөвшөрөл хүсэх өргөдөл

 

               12. Эмнэлгийн эмчилгээ, оношилгоонд ашиглах цацрагийн үүсгүүр импортлох зөвшөөрөл хүсэх өргөдөл

 


     Хаяг: Засгийн газрын XII байр 1 давхарт 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ