Ургамал, Ургамлын гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүнд ургамлын эрүүл ахуйн гэрчилгээ хүссэн аж ахуй нэгж, олгосон гэрчилгээний судалгаа

Хүсэлт гаргасан аж ахуй нэгжийн нэр

Олгосон мэдэгдлийн дугаар

Ургамлын эрүүл ахуйн гэрчилгээний   үнийн дүн /₮/

Олгосон огноо

1

Батбуудай ХХК

280001

280020

200000

01-06

2

   Батбуудай ХХК

280021

280040

200000

01-06

3

Ц.Энэрэл

280041

20000

01-06

4

Батбуудай ХХК

280042

280066

260000

01-06

5

Монгол фүүд ХХК

280067

20000

01-07

6

Б.Болормаа

280068

20000

01-08

7

Уудам оргил ХХК

280069

280070

20000

01-08

8

Халх гэр хужирт ХХК

280071

20000

01-09

9

Цагаан эрэг ХХК

280072

280078

70000

01-10

10

Сүмбэркоммодитиз ХХК

280079

280096

180000

01-10

11

Воком технологи ХХК

280096

20000

01-13

12

Живэртийн оргил ХХК

280097

20000

01-13

13

Батбуудай ХХК

280098

280149

500000

01-13

14

Сүмбэркоммодитиз ХХК сүмбэр

280150

280153

40000

01-14

15

Живэртийн оргил ХХК

280154

20000

01-14

16

Живэртийн оргил ХХК

280155

20000

01-14

17

МУИСургууль

280156

20000

01-14

18

Батбуудай ХХК

280157

280162

50000

01-14

19

Батбуудай ХХК

280163

280187

250000

01-15

20

Нүри ХХК

280188

10000

01-16