Экспортын гэрчилгээ олгосон судалгаа

ОЛГОСОН ЭКСПОРТЫН ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ СУДАЛГАА

(Ургамал, ургамлын гаралтай бүтээгдэхүүн)

 

Хүсэлт гаргасан аж ахуй нэгжийн нэр

Олгосон мэдэгдлийн дугаар

Экспортлосон бүтээгдэхүүний нэр

Ургамлын эрүүл ахуйн гэрчилгээний   үнийн дүн /₮/

Олгосон огноо

1

Батбуудай ХХК

280001

280020

Рапс

200000

01-06

2

Батбуудай ХХК

280021

280040

Рапс

200000

01-06

3

Ц.Энэрэл

280041

Монгол гэр

20000

01-06

4

Батбуудай ХХК

280042

280066

Рапс

260000

01-06

5

Монгол фүүд ХХК

280067

Модон тавиур

20000

01-07

6

Б.Болормаа

280068

Монгол гэр

20000

01-08

7

Уудам оргил ХХК

280069

280070

Рапс

20000

01-08

8

Халх гэр хужирт ХХК

280071

Монгол гэр

20000

01-09

9

Цагаан эрэг ХХК

280072

280078

рапс

70000

01-10

10

Сүмбэркоммодитиз ХХК

280079

280096

рапс

180000

01-10

11

Воком технологи ХХК

280096

Монгол гэр

20000

01-13

12

Живэртийн оргил ХХК

280097

Чацарганы тос

20000

01-13

13

Батбуудай ХХК

280098

280149

Рапс

500000

01-13

14

Сүмбэркоммодитиз ХХК сүмбэр

280150

280153

Рапс

40000

01-14

15

Живэртийн оргил ХХК

280154

Чацарганы шүүс

20000

01-14

16

Живэртийн оргил ХХК

280155

Чацарганы шүүс

20000

01-14

17

МУИСургууль

280156

Хөрсний дээж

20000

01-14

18

Батбуудай ХХК

280157

280162

Рапс

50000

01-14

19

Батбуудай ХХК

280163

280187

Рапс

250000

01-15

20

Нүри ХХК

280188

Хусны туруу мөөг

10000

01-16

21

Сүмбэркоммодитиз ХХК сүмбэр

280189

280208

Рапс

200000

01-16

22

Ньюнэйшнл парк

280209

Хуш модны самрын идээ

10000

01-16

23

Батбуудай ХХК

280210

280224

Рапс

150000

01-20

24

Сүмбэркоммодитиз ХХК

280225

280228

Рапс

40000

01-20

25

Сүмбэркоммодитиз ХХК сүмбэр

280229

280232

Рапс

40000

01-20

26

Өнгөт хийц ХХК

280233

280236

Модон савх

40000

01-20

27

Олон борлог ХХК

280237

Модон савх

20000

01-20

28

МУИС

280238

Ургамлын дээж

20000

01-20

29

МУИС

280239

Модны дээж

20000

01-22

30

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ