Сул орон тооны зар

НЭРС

ОГНОО

LINK

1

Өмнөговь аймгийн мэргэжлийн хяналтын газрын даргын албан тушаалдтомилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна.

2014-01-27

Үзэх...

2

Замын-үүд боомт дахь хилийн мэргэжлийн хяналтын албаныдаргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна.

2014-03-11

Үзэх...

3

Хөвсгөл аймгийн мэргэжлийн хяналтын газрын орлогч даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна.

2014-03-11

Үзэх...

 

 4

Булган, дорноговь, увс, ховд, хэнтий аймгийн болон нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна  2014-07-08

Үзэх...

 

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын тамгын газрын даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна 2014-07-08

Үзэх...

 

Буянт-ухаа боомт дахь хилийн мэргэжлийн хяналтын албаны даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна  2014-07-08

Үзэх...

 7 Өмнөговь, Дорноговь аймгийн мэргэжлийн хяналтын газрын орлогчдаргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна.  2014-08-27

Үзэх...

 

8

Баян-Өлгий, Дархан-Уул, Дорноговь, Говьсүмбэр, Сүхбаатар, Төв, Орхон, Өвөрхангай, Ховд аймгийн мэргэжлийн хяналтын газрын даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна.

 2015-05-21  Үзэх...
9

 

 

   
10

 

   

 

 

ЗАРЛАЛ

                                          2014.12.17                                                                                    

Тус салбар зөвлөлөөс Баян-Өлгий, Булган, Хэнтий аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын дарга, Орхон аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын орлогч даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг нийтэд зарласан.

Тодорхой шалтгааны улмаас дээрх сонгон шалгаруулалтын зар, бүртгэлийг хүчингүй болсныг мэдэгдэж байна.

 

МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДЭРГЭДЭХ

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛ

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ