Сахилгын шийтгэл

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль зөрчсөн ажилтнуудад сахилгын шийтгэл ногдуулсан байдал.

ТУШААЛЫН ДУГААР

ХОЛБООС

2015 он

1

Б-22

Татах...

2

Б-41

Татах...

3

Б-48

Татах...

2016 он

     
     
 

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ