Гүйцэтгэлийн хяналт хийлээ

2019 оны 9 сарын 16 202

Гүйцэтгэлийн болон урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийлээ....
Барилгыг хүлээн авах улсын комиссд ажиллалаа.

2019 оны 9 сарын 16 172

Улаангом сумын 2-р багийн нутаг дэвсгэрт байрлах 150 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгыг хүлээн авах улсын комиссын бүрэлдэхүүнд орж ажиллалаа....
Төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалт хийв.

2019 оны 9 сарын 16 167

МХЕГ-ын улсын ахлах байцаагчийн зөвлөмжийн биелэлтийг шалгах зорилгоор газрын тосны бүтээгдэхүүний борлуулагч аж ахуйн нэгжүүдэд төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалт хийлээ....
Гүйцэтгэлийн хяналт шалгалт хийлээ.

2019 оны 7 сарын 4 534

МХЕГ-ын даргын баталсан 01/26 тоот удирдамжийн хүрээнд илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулахаар хүргүүлсэн улсын байцаагчийн хугацаатай албан шаардлагын биелэлтийг 2019 оны 07 дугаар сарын 02-ны өдөр "Жамц Давс" ХХК-ийн ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл бүхий талбайд Давс сумын ?...
ЭЕШ

2019 оны 6 сарын 21 334

Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын тухай...
Төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийлээ.

2019 оны 6 сарын 14 174

2019 оны 06 сарын 12-ны өдөр Рашаант бургастай ХХК-ийн хүнсний худалдааны газарт төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийлээ. ...
Телевизийн дуу, дүрсний дохионы хэмжилт.

2019 оны 6 сарын 14 159

Хэмжилт хийлээ....
Эрчим хүчний салбарын байгууллагуудад зөвлөмж хүргүүлэв.

2018 оны 5 сарын 2 151

Эрчим хүч үйлдвэрлэх, дамжуулах, түгээх чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа 20 аж ахуйн нэгжүүдэд "Эрчим хүчний тоног төхөөрөмжийн техник ашиглалт, аюулгүй байдлыг хангуулах" тухай зөвлөмжийг хүргүүллээ....
Улсын байцаагчийн зөвлөмж хүргүүлэв.

2018 оны 5 сарын 2 178

Сумдын нэгдсэн халаалтын үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа 16 аж ахуйн нэгжүүд, шинээр төвлөрсөн халаалтын зуух, шугам сүлжээний барилга угсралтын үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа 2 аж ахуйн нэгжүүдэд илэрсэн зөрчлийг арилгуулах, дотоод хяналтын системийг боловсронгуй болгон хэрэг?...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ